Qanuq qaujisarniq apiqsuutikkut piliriaqarniaqqa ajjigiinnginninginni sivulliutitaugumajut avittuqsimajuni Inuit Nunanginni?

Taakkuningatsainnaq apiqqutiqarniaqtuq iluunnanginnut avittuqsimajuniittuni, pititsilaqiluni Inuit Nunanginni avittuqsimajuni tukisigiarutitsanik qaujisarutigilugit asijjipallianiujuni pinailulutauluaqpattuni. Kisianili, atuni avittuqsimajuit aaqqigiarigunnarniaqtuq ilagiarigunnarlutit apiqqutauqujarmini sivulliutitauqujaminnut. Taakkua turaangajut avittuqsimajuniittuni pititsigunnarniaqtuq Inuit nunalingit avittuqsimajuni takugunnarlutit pinailutarijaminni turaangajuni avittuqsimavinginnut.