Inuvialuit Aviktuqsimaningani Kuapuriisangani (ISR) pilirianguqataujuq QNIHS-kut sivuliqtiqaqput ammalu atuliqtitausimallutik ISR-kunnit. Taakkua ISR-kut qaujisainirmi piliriaksaujut ammalu saqqititsiningit pitaqaliqtitsiniuvut ikajuqtausimallutik Aviktuqsimanirmi Uqaujjuigiaqtit Katimajiralaanginit pijjutiqaqtigijaujunit Inuvialuit Aviktuqsimaningani Kuapuriisanganit (IRC), Nunaliujuni Kuapuriisagijaujunit, Inutuqarnit, Makkuktunit ilagijauqataujunit ammalu aanniaqaqtailimanirmi pijungnautiqaqtunit. Taakkua IRC-kut QNIHS-gijangani piliriaqaqtiujut atuliqtittinasuaqput qaujisainiuluni pilirianguniaqtumik ammalu qaujisainiujuq piliriangusimatitauqullugu inuvialungnut pijausimalirumajut maliktitaulutik, ikajuqtiqarlutik piliriqatiqarnirminni Canadami Inuit Aanniaqarnanngittulirinirmut Qaujisaqtingita Piliriaqaqtigijanginik. Tukisigiarviksaqutiit katiqsuanguvalliasiniaqtut ukiaksaangani 2021, piliriarijaulutik nunaliujumit iqqanaijaqtitaangusimallutik qaujisaqtigijaujunit tamainnit nunaligijaujunit Inuvialuit Aviktuqsimaningata iluanit. Inuvialuit Aviktuqsimaningani qaujisainiujuq ilagiaqsimatittiniaqput aanniaqarnanngittulirijinit ammalu qaningita iluagut aanniaqaliqtailimanirmut qaujisainiujunik ilautitausimalluni qaujisainirijaminnut.

Inuvialuit Aviktuqsimaningani Kuapuriisangata (IRC) Qanuippitaa Canadami Inuit Aanniaqarnanngittulirinirmut Qaujisaqtingita (QNIHS) Iqqanaijaqtingit

Nunatsiavutmi pilirianguninga qanuippitaa Canadami Inuit Aanniaqarnanngittulirinirmut Qaujisarningat (QNIHS) ikajuqtigiiksutik pilirianguvuq Nunatsiavut Gavamanganit ammalu Labrador-Grenfell Aanniaqarnanngittulirijinginit. Taakkua qaujisainirmi piliriniujut tukimuaktiqaqput aviktuksimanirmi tukimuaktitsijiit katimajiralaanginik ilaqaqsutik aanniaqarnanngittulirijini piliriaqaqtimmariunik, makkuktunit, Inutuqarnit, nunaliujumi ilagijauqataujunit, ammalu pijjutiqaqtigijaujunit ajjigiinngiuqtuni Nunatsiavut Gavamangata Iqqanaijarvinginnit. Taakkua tukimuaktitsijiit katimajiralaangat pitaqaqtitsijiuvaktut pimmariujutigut tukimuaktiuvannirminnik DHSD-kunni piliriaqaqtiujunut atuliqtitauqullugit qaujisainirmi piliriangujut. Tamainnik qaujisainirmut isumaliurutiusimajunik pitaqaliqtittigiaqattaqput Nunatsiavutmi ilagijaujut pisimalirumajanginnik. Aviktuqsimanirmi piliriaksaujunut katimajiralaagijavut qaujisainittinni tamainnik aanniaqarnanngittulirinirmut pijjutiqaqtunik pimmariutiugijaullutik Inungnut piliriniqaqtitsivaktut, upigusutsiaqtitaullutik Inuit piusituqanginnik ammalu aturniqaqtitanginnik. Tukisigiarviksaqutinik katiqsuivallianiq pigiaqtitauniartuq ukiaksaangani 2021, qaujisaijiullutik piliriaqaqtimmariujunit tamainnut nunaligijaujunut tikippangniaqsutik Inuit Nunalirinirmi Avatigijaujunut qaujisaijaqtursimalutik.

Natalie Haire

Nunavikmi pilirianguninga qanuippitaa Canadami Inuit Aanniaqarnanngittulirinirmut Qaujisarningat (QNIHS) sivuliqtiqaqput Nunavik Aviktuqsimaningani Aanniaqarnanngittulirijit ammalu Inuusilirijikkut Katimajinginnik ikajuqtiqaqsutik piliriqatiqarnikkut Makivik Kuapuriisanganik. Nunavikmi QNIHS-nut Piliriaqaqtiujut atuliqtitauqullugit qaujisainirmi piliriniqaliqsimavut ammalu tamainnik aanniaqarnannginnilirinirmut pijjutiqaqtunik pimmariutitaullutik Nunavimmiunut piliriangusimaliqullugit, upigusutsiarlutik Inuit piusituqarijanginik ammalu aturniqaqtitanginnik. Piliriaqaqtiujut tukimuagutiksaqaqtitauvut Nunavik Aanniaqarnanngittulirinirmi Qaujisainiujunut Tukimuaktitsijit Katimajiralaanginnit ilaqaqsutik pijjutiqaqtiujunit Nunavik Aviktuqsimaningani Aanniaqarnannginnilirinirmut ammalu Inuusilirijikkut Katimajinginnit, Makivik Kuapuriisangannit, Kativik Aviktuqsimanirmi Gavamanganit, Kativik Ilinniarnilirijit Katimajinginnit, Aanniarvingnit, Avataq Piusituqalirijinginnit, Qarjuit Makkuktut Katimajinginit ammalu INSPQ-nginnit (Institut national de santé publique du Québec). Taakkua katimajiralaangujut qaujisainirmi isumaliurutiusimajunik Nunavummiut pisimalirumajanginik piliriniqaqtitsigiaqpaktut. Tukisigiarviksaqutinik katiqsuiningat pigiaqtitauniartuq ukiaksaangani 2022, marruingullutik piliriaqaqtiujut qaujisaijaqtursimaniaqtillugit nunaligijaujuni Ungava Tariungata Sigjangani ammalu Hudson Tariungata Sigjangani nunaligijaujunit.

Jenny Simpraseuth

Nunavummi pilirianguninga qanuippitaa Canadami Inuit Aanniaqarnanngittulirinirmut Qaujisarningat (QNIHS) ikajuqtigiiksutik pilirianguvuq ikajuqtigiiksutik piliriqatigiingninginnit Nunavut Tunngavik Timiqutinganit ammalu Nunavut Gavamanganit. Taakkua qaujisainiujunut piliriaqaqtit sivuliqtiqaqtut Nunavut Inuit Aanniaqarnanngittulirinirmut Qaujisainirmi Tukimuaktitsijit Katimajiralaanganit ilaqaqsutik pijjutiqaqtigijaujunit Nunavut Tunngavik Timiqutinganit ammalu Nunavummi Aanniaqarnanngittulirijikkunginnit. Inuit Aanniaqarnanngittulirinirmut Qaujisainingata Uqaujjuigiaqtiullutik Katimajiralaangujut, ilaqaqsutik ajjigiinngiuqtunik pijjutiqaqtigijaujunit nunaliujup, aviktuqsimaniujuni, ammalu Nunatsiap quttingninginit, pitaqaqtitsijiuvaktut pimmariutiujutigut tukimuaktitsijiunirmik Tukimuaktitsijit Katimajiralaangit aaqqiksuivallianinginni ammalu atuliqtitauniksangita qaujisainiujunut. Tamakkua katimajiralaangujut qaujisainirmi tamainnik Nunavummi Inungita pisimalirumajanginik isumaliurutiujunik piliriaqaqtitsigiaqpaktut. Tukimuaktitsijiullutik Katimajiralaangujut qaujisainirmi piliriangujuni pilirianguqatautitsigiaqtiuvut tamainnik aanniaqarnanngittulirinirmut pijjutiqaqtunut pimmariutitaullutik Inungnut, pilirianguninginni upigusuttiaqsutik inuit piusituqarijanganik ammalu aturniqaqtitanginik. Sivulliullutik qaujisainiuvalliajut niriugijauvut pigiaqtitausimalirniarningita 2023-mi, qaujisaijiullutik piliriaqaqtinit ingirraqattarniarlutik tamainnut nunaligijaujunut nunavummi qaujisarniqariaqsimalutik. Iligiakkannirit pijjutinganik Qanuippitaa? Kanatami Inuit Ilusinginnit Qaujisarniq Apiqsuutikkut takunnarlugu naittuq tarrijaatsaq:  

Kevin Kablutsiak