Inuit Inositsiagittonitsangita Kaujisattauningani AngajukKâsak

kamagijatsat

 • sivulittiulâttuk âkKisuinnimi Kaujisautiugunnatumik Inuit Inositsiagittonitsanginnik Nunatsiavummi, ikajuttiKalluni ikajuttisaujunik Inuit Nunanganni
 • ÂkKisuisongulluni pannaigutitsanik KaujisautiKannimik suliatsaugajattunik, pitanginnik, nanimiuni Kaujisajutsaumangâmmik, kenaujatsauKattagajattunillu, pannaigudjisongulluni sujuKalimmangât Kaujititsigutaugajattunik, Kanullu suliagijak pitsiatigilimmangât Kaujisautausongujunik
 • IlauKatausongulluni katimaKatigelippata SuliaKattiujuit kanatalimâmi Inuit Inositsiagittonitsangit Kaujisautaunningani tamannalu suliagijaunningani katimajiujuit
 • kamaKattaluni nunakKatigettunik katimaKatigettisinnimik pigiaKatuaguni
 • kamasongulluni suliaKattiujunik Inuit Inositsiagittonitsangit Kaujisautaunningani
 • Aulatsijiusongulluni katimajiujunik Nunatsiavummi Inuit Inositsiagittonitsangit
  Kaujisautaunningani

 Ilisimausigigialingit

 • Pukkinippâmik nalunaikkutaKagialik Ilisimajullagiunniminik sitamanik (4) jârini suliaKasimanniKallunilu tamatsumaup suliatsaup atjinganik
 • IlisimaniKalluni âkKisuisongugiamik, kamasongugiamik, KaujisautiKasongugiamik, Kimiggusongugiamillu Kaujisautinik
 • PisongunniKalluni sivukkatattiusongugiamik suliaKaKatimmini piguvalliatitsisongullunilu ilageKatigetsianimmik atjigengituni kamajiuKataujuni

Ikajutsitaugutigijaugajattuk

 • UKâlasonguguni Inuttitut/Kallunâtullu
 • IlisimanniKalluni aulatsisongugiamik unuttulaginnik Kaujisautinik suliangutillugit

Kaujisallutit

Nunatsiavut kavamanga atjigettisiKattatuk suliatsasiuttunik tavatuak pigumajauluaKattatut ikajuttaugutilet Labrador Inuit Nunamik Satusainnimut AngiKatigegutingani. Ottugajuit allasiasimakKujaujut Nunatsiavut ikajuttaugutilet numuranganik allavitsangata pigianningani suliatsasiugutimmilonnet ottugannimi.