Qanuittunik apiqqutiqaqattarniaqqat?

Ilusilirinirmuungajut sivulliutitaugumasimajut nalunaiqtausimajut inunnut. Taakkua sivulliutitaugumajut atuqtaujut tukitaarutaullutit nallinginnik apiqqutiqariaqarmangaata. Apiqqutiujut pijjutiqarniaqtut amisunik uqausiksaujunik piqasiullugit niqiliriniq niriqattatsiarnirlu, isumakkut qanuinngigiarutauvattut, surranaqtunik atuqattarniq, iliqqusiliriniq kinaunirlu, asingillu. Inuit uqaqsimajut takugumallutit apiqqutiujunik sanngininginnik nunalingitta saqqititsigiarumallutit. Katiqsuqtausimajut pimmariutillugit Knuit atsuruutigivattanginnik, sannginiqarniujuni apiqqutiqariaqarmijuq nalimugiiliqtigiarlugu piuningillu saqqitigiarlugit inuttinni nunalittinnullu.